សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប – Seminar on Real Estate Investment in Europe

សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប - Seminar on Real Estate Investment in Europe

ចូលរូមសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប ព្រមទាំងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀត

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ :
🌏http://mercadiacambodia.com/events

ឬអាចទំនាក់ទង់មកកាន់
📱 ទូរស័ព្ទលេខ: (+855)85 565 251 | +855 17 862 262
📧 អុីម៉ែល : info.mercadia@mercan.com
🌏 វេបសាយ: www.mercadiacambodia.com | www.mercan.com

Read more...

Investment on Real Estate in Europe Union

ភ្នំពេញថ្ងៃទី​ ១៨​ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៩​ ក្រុមហ៊ុន​មើខាឌា អ៊ិនវេសម៉ិន ខនសាល់ធីង ឯ.កបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប​ដូចជាប្រទេសពរ័ទុយហ្កាល់​ សាយប្រឹស​និង​ក្រិច​។ល។

នៅ Raffles Hotel Le Royal ដោយមានការព្ជើាញចូលរួមពីលោក​ Jerry Morgan ជាស្ថាបនិក​និងអគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ Mercan Capital Ltd, កញ្ញាJasmine Dang​​  អ្នកគ្រប់ទូទៅប្រចាំតំបន់នៃ​ក្រុមហ៊ុន Mercan Capital Ltd និងជានាយកប្រត្តិបតិក្រុមហ៊ុនមើខាឌា អ៊ិនវេសម៉ិន ខនសាល់ធីង ឯ.កប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា​ និងលោក​ VA Vireak ជានាយកប្រត្តិបតិក្រុមហ៊ុន Century 21 Fortuna ជាដៃគូសហការបានធ្វើបទបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជនៃការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប។

Phnom Penh, January 18, 2019. Mercadia Investment Consulting Co., Ltd. organized a seminar on real estate investment in the European Union, such as Portugal, Cyprus and Greece etc. at Raffles Hotel Le Royal, with the honor of Mr. Jerry Morgan the Founder & Chief Executive Officer of Mercan Capital Ltd., Ms. Jasmine Dang, Regional Manager of Mercan Capital Ltd & Chief Executive Officer of Mercadia Investment Consulting Co., Ltd in Cambodia. Mr. VA Vireak, Chief Executive Officer of Century 21 Fortuna, a partner, presented the benefits of real estate investment in the European Union.

Read more...

Mercan officially launches Mercadia subsidiary in Cambodia

Phnom Penh: On the afternoon of June 17, 2017, Mercan Group officially launched Mercadia Investment Consulting Co., Ltd. in Cambodia to offer customers who want to live in the EU and the United States.

Mercan Group is Canada’s largest professional and experienced immigration consulting firm. Mercan Group was founded in 1989 by Mr. Jerry Morgan. Mercan Capital Ltd., has become a leader in the field of immigration, and has developed a reputation for integrity, honesty and efficiency.

With nearly 30 years of experiences in field of immigration, investment and recruitment consulting, Mercan Group has built up its international network offices in Canada, China, the Philippines, India, Bangladesh, Vietnam, Cambodia (under MERCADIA), the United Arab Emirates and the United States, as well as Agents offices in over 30 countries.

In addition, Mercan has helped bring more than 40,000 foreigners to USA-Canada-Europe from their origins. through our recruiting companies, investment to Golden Visa project at Portugal to get resident card for hold family, we have brought almost 10,000 foreign workers to Canada, the United States, European country Portugal.

Read more...